Palvelut

Kiinteistön tilojen huolto- ja ylläpitokustannukset ovat merkittäviä vuositasolla. Hallittu ja suunniteltu puhtaanapito on taloudellista ja siivouksen kustannus vastaa tarkoituksenmukaista laatua. Tarjoamme asiantuntemusta puhdistuspalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Puhdistuspalvelujen asiantuntijapalvelukonseptiimme kuuluvat:

  • Siivouskilpailutukset tarjouspyyntöasiakirjoista sopimukseen – yksityisille yrityksille ja julkiselle sektorille
  • Osa hankintaan liittyvien asiakirjojen laadinnasta, esimerkiksi siivouspalvelukuvausten laadinta ja laadullisten kriteerien määrittäminen
  • Sopimuksen aikainen laadunvalvonta ja asiantuntijapalvelut sopimusaikana
  • Puhdistuspalvelujen nykytila-analysointi kehittämistoimenpiteineen yrityksille, yhteisöille ja kunnille
  • Siivoussuunnitelmat ja pohjakuvien väritykset
  • Koulutus- ja opastus – yrityksissä ja oppilaitoksissa
  • Siivoustarjousten laadinta – yksityisille yrityksille ja yhteisöille
  • Ongelmatilanteiden selvittäminen (laadulliset ongelmat, pintamateriaalien hoito-ongelmat)