Kilpailutus

Julkinen hankintalaki edellyttää tavara- ja palveluhankinnoissa julkista kilpailutusta, mikäli hankinta ylittää Kansalliset kynnysarvot. Yksityisten yritysten siivoushankinta ei ole sidottu julkisen hankinnan määräyksiin.

Tarjoamme siivouspalvelujen hankintaan kilpailutuksen järjestämisen. Kilpailutusprosessiin voi kuulua seuraavia asioita:
• kohteen siivouksen palvelukuvaus – siivousohjelman laadinta
• tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta
• hankintailmoitukset
• kohteen esittelykierrokset
• tarjousvaiheen aikainen yhteydenpito tarjoajiin
• tarjousten vertailu
• sopimusasiakirjojen laadinta
• avustaminen sopimusneuvotteluissa

Lisäksi teemme sopimuksen aikaista asiantuntijapalvelua ja laadunvalvontaa, joilla varmistetaan sopimuksen mukainen palvelutoiminta ja puhtauden laatu.

Toimitilapalvelut-ryhmän päällikkö Viivi Salonen Senaatti-kiinteistöt: ”Edellytämme puhtausalan puitesopimuskonsulteiltamme ammatillista koulutustaustaa ja pitkää kokemusta alalta. Julkisten hankintojen kilpailuttaminen vaatii myös hankintaosaamista. SiivousVoitto Oy on yksi meidän sopimuskumppaneistamme.”